Waalwijk start met Blijverslening

De gemeente Waalwijk kent als eerste gemeente in Brabant sinds deze maand een Blijverslening. Die stelt mensen in staat om ook op de oude dag zo lang mogelijk in het eigen huis in de eigen buurt te blijven wonen.

De Blijverslening is bedoeld om een huis geschikt te maken om er op alle leeftijden van te kunnen genieten. Denk bijvoorbeeld aan het weghalen van drempels, het installeren van een traplift of het aanleggen van een badkamer of slaapkamer op de begane grond. De lening is bedoeld voor aanpassingen die niet worden betaald via de wet maatschappelijke ondersteuning.

Mensen kunnen onder de noemer Blijverslening maximaal 20.000 euro lenen.

Alleen iemand die eigenaar is van het huis waar hij of zij in woont, kan een lening aanvragen. Ook mag het inkomen niet hoger zijn dan  35.739 euro per jaar. De gemeente Waalwijk stelt 200.000 euro beschikbaar om uit te lenen.

Wie belangstelling heeft voor een lening kan contact opnemen met team Wijz via telefoonnummer 0416 683456 of de website www.waalwijzer.nl.

Wonen voor Senioren

De samenwerkende ouderenorganisaties in de gemeente Waalwijk, bestaande uit KBO Waalwijk en Waspik, PCOB Waalwijk en Sprang-Capelle, ANBO en Stichting Senioren Waalwijk, organiseren op donderdag 29 september een themabijeenkomst met als onderwerp “wonen voor senioren”

Lees meer: Wonen voor Senioren

Huishoudelijke Hulp

Brief aan het College van Burgemeester en Wethouders en de leden van de Gemeenteraad Waalwijk.

Stichting Senioren Waalwijk en de Samenwerkende Ouderenbonden hebben een brief verzonden aan de Gemeente Waalwijk.  Beide partijen vragen dringend om de beschikbaar gestelde WMO-gelden voor de verstrekking van Huishoudelijke Hulp ook daadwerkelijke hiervoor te besteden.

Lees meer: Huishoudelijke Hulp