Links


Ouderenbonden:

ANBO afdeling Langstraat: www2.anbo.nl/langstraat
KBO Waalwijk: www.kbowaalwijk.nl
KBO Waspik: www.kbowaspik.nl
PCOB Sprang-Capelle: www.pcob.nl/inderegio/noord-brabant/sprang-capelle 
PCOB Waalwijk: www.pcob.nl/inderegio/noord-brabant/waalwijk/
St. Verenigde Bonden Overleg Brabant: www.vbob.nl
ANBO-gewest Noord-Brabant: www.anbo.nl/afdelingen/selecteren/noord-brabant
KBO-Brabant: www.kbo-brabant.nl
PCOB-regio Noord-Brabant: www.pcob.nl/inderegio/noord-brabant
St. Brabantse Organisatie (Allochtone) Ouderengroepen (BOOG): www.boogbrabant.nl
St. Platform Surinaamse Ouderenorganisaties Noord-Brabant (PSOB): www.psob.org

 

Convenantpartners:

Gemeente Waalwijk, college van B&W en gemeenteraad: www.waalwijk.nl
ContourdeTwern: www.contourdetwern.nl
Casade: www.casade.nl
Slagenland Wonen: www.slagenlandwonen.nl
Juvans: www.juvans.nl

Politieteam Waalwijk - Loon op Zand: www.politie.nl/bureaus/08/politieteam-waalwijk-loon-op-zand.html
Stichting Schakelring: www.schakelring.nl
Stichting Maasduinen: www.maasduinenzorg.nl
De Riethorst Stromenland: www.deriethorststromenland.nl
Thebe: www.thebe.nl
RIBW Brabant: www.ribwbrabant.nl

Diversen:

Wmo Adviesraad Waalwijk: www.wmoadviesraadwaalwijk.nl
Het Zorgloket: www.waalwijk.nl/Pub/Home/Wonen/Het-Zorgloket.html
Digitaal Startpunt Waalwijk: www.lokaalloket.nl/waalwijk
SeniorWeb Waalwijk: waalwijk.seniorweb.nl
Vrijwilligerspunt Waalwijk: www.vrijwilligerspuntwaalwijk.nl
Stichting SOC: www.socbemiddeling.nl
UITpunt Waalwijk-Heusden: www.uitinwaalwijk.nl
Veilig Verkeer Nederland, afdeling Waalwijk: www.vvn-waalwijk.nl
Reizigersoverleg Brabant: www.reizigersoverlegbrabant.nl
GGD Hart voor Brabant: www.ggdhvb.nl
GGz Breburg: www.ggzbreburg.nl
Provinciale Raad Gezondheid Brabant: www.provincialeraadgezondheid.nl
Zorgbelang-Brabant: www.zorgbelang-brabant.nl
Mezzo, Landelijke vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg: www.mezzo.nl
SIR-55, Stichting Initiatieven Realisatie 55+ Woningbouw: www.sir55.nl
Regelhulp: www.regelhulp.nl
Algemene ouderdomswet: www.rijksoverheid.nl/aow
Nationaal Ouderenfonds: www.ouderenfonds.nl
Fondsen voor Ouderen: www.fondsenvoorouderen.nl