Huishoudelijke Hulp

Brief aan het College van Burgemeester en Wethouders en de leden van de Gemeenteraad Waalwijk.

Stichting Senioren Waalwijk en de Samenwerkende Ouderenbonden hebben een brief verzonden aan de Gemeente Waalwijk.  Beide partijen vragen dringend om de beschikbaar gestelde WMO-gelden voor de verstrekking van Huishoudelijke Hulp ook daadwerkelijke hiervoor te besteden.

Lees meer: Huishoudelijke Hulp

Uitnodiging voor alle Mantelzorgers

1e MantelzorgCafé opent 20 April!

Voor mensen die wekelijks een paar keer familie, vrienden en/of buren helpen is er door de Stichting Senioren Waalwijk een nieuw initiatief op gezet: het MANTELZORGCAFÉ !
Op woensdag 20 April a.s. tussen 16.00 uur en 19.00 uur zijn mantelzorgers, jong en oud, van harte welkom in het Parkpaviljoen aan de Grotestraat 154A in Waalwijk.

Lees meer: Uitnodiging voor alle Mantelzorgers

Wijziging WMO Verordening

Tijdens de Raadscommissievergadering d.d. 25 februari jl. hebben mr. Van ’t Laar (namens KBO Brabant) en mr. Usman Santi (namens de plaatselijke ouderenbonden PCOB Sprang-Capelle, PCOB Waalwijk, KBO Waalwijk, KBO Waspik, ANBO Langstraat en Stichting Senioren Waalwijk) de Raadscommissie nadrukkelijk op het hart gedrukt dat wijziging van de verordening niet urgent is.

Lees meer: Wijziging WMO Verordening