MantelzorgCafé 29 juni 2017

Dit keer op donderdagmiddag 29 juni a.s. zijn Mantelzorgers van harte welkom in Zidewinde Julianalaan 1. 5161 BA Sprang-Capelle, van 14.00 tot 17.00 uur! Het MantelzorgCafé is bedoeld om mantelzorgers de aandacht te geven die zij verdienen. Aandacht, door te luisteren naar hun verhalen, hun behoeften en hun tips. Uitwisselen van  ervaringen met andere mantelzorgers. Het biedt hen, tevens, op informele wijze een kans om even te ontspannen.  

Het thema van deze middag is: ``Sociaal Contact``.

Het onderhouden van sociale contacten als de mantelzorg u bijna helemaal opslokt en het zinvol besteden van u bewuste keuze voor vrije tijd die u als mantelzorger brood nodig hebt!
Tijdens het MantelzorgCafé maken zij uw vraag zo scherp mogelijk en gaan helpen bij het oplossen ervan. Ligt uw vraag in de privésfeer dan kan dat onder vier ogen of doorverwijzing  voor huisbezoek en kunt u uw vraag verduidelijken tijdens een (keukentafel)-gesprek.
Ook kunt u ondersteuning krijgen van de Wijkdienst bij het invullen van formulieren of het aanvragen van toeslagen.
Uiteraard bieden we ook nu weer de mogelijkheid om persoonlijke meningen, visies, aanbevelingen en opmerkingen te melden aan een van de deskundigen die aanwezig zijn of het te noteren op de mogelijke thema’s- onderwerpenlijst.

Bij binnenkomst worden de bezoekers ontvangen met een kopje koffie of thee en onderwijl   een kop soep met een worstenbroodje en ter afsluiting een drankje naar keuze.
Het MantelzorgCafé is een initiatief vanuit de werkgroep Welzijn, Dienstverlening en Zorg (WDZ) van de Stichting Senioren Waalwijk (SSW). Dat betekent overigens niet dat het alleen gericht is op de senioren. We zien ook graag jonge mantelzorgers om ook te kunnen luisteren naar hun ervaringen.

Parkeren kan achter Zidewinde.
Meer informatie is te vinden op www.stichtingseniorenwaalwijk.nl.

U bent van harte welkom, ook als u alleen bent en behoefte hebt aan sociaal contact!