MantelzorgCafé! woensdag 25 januari 2017

MantelzorgCafé!

Op woensdag 25 januari a.s. zijn mantelzorgers van harte welkom in het Parkpaviljoen aan de Grotestraat 154A in Waalwijk, van 14.00 tot 17.00 uur!
Het MantelzorgCafé is bedoeld om mantelzorgers de aandacht te geven die zij verdienen.
Aandacht, door te luisteren naar hun verhalen, hun behoeften en hun tips. Uitwisselen van tips en ervaringen met andere mantelzorgers. Het biedt hen, tevens,  op informele wijze een kans om even te ontspannen.

Het thema van deze middag is: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Team WijZ helpt bij vragen over zorg en stelt uw vraag centraal.  Tijdens het MantelzorgCafé maken zij uw vraag zo scherp mogelijk en gaan helpen bij het oplossen ervan. Ligt uw vraag in de privésfeer dan is huisbezoek mogelijk en kunt u uw vraag verduidelijken tijdens een (keukentafel)-gesprek.

Uiteraard bieden we ook nu weer de mogelijkheid om persoonlijke meningen, visies, aanbevelingen en opmerkingen te melden aan een van de deskundigen die aanwezig zijn of het te noteren op de flap-over.

Bij binnenkomst worden de bezoekers ontvangen met een kopje koffie of thee.
Het MantelzorgCafé is een initiatief vanuit de werkgroep Welzijn, Dienstverlening en Zorg van de Stichting Senioren Waalwijk.
Dat betekent overigens niet dat het alleen gericht is  op de senioren.

We zien ook graag jonge mantelzorgers om ook te kunnen luisteren naar hun ervaringen. Parkeren kan bij de ingang van het Wandelpark aan de Grotestraat (betaald tot 18 uur) , in de Kerkstraat en in de van Brederodelaan (beide gratis).
U bent van harte welkom !